آخرین مطالب

شهریه سرویس مدارس شهرستان خرامه اعلام شد

شهریه سرویس مدارس شهرستان خرامه اعلام شد

رییس اتاق اصناف شهرستان خرامه با اشاره به بررسی تعرفه بهای خدمات سرویس‌ مدارس شهر خرامه  در سال تحصیلی ١۴٠٠ در جلسه کمیسیون  نرخ گزاری سرویس مدارس، شهریه سرویس را به شرح ذیل اعلام کرد:

شهریه ثابت ماهیانه  تاکسی ١۵٠ هزارتومان. 
شهریه ثابت ماهیانه وَن ٩٠ هزارتومان. 
شهریه ماهیانه  تاکسی ( سه روز در هفته ) ٨٠ هزارتومان . 
شهریه ماهیانه تاکسی ( دوروز در هفته ) ۶٠ هزارتومان . 

شهریه ثابت  ماهیانه تاکسی  مسافت ۶ الی ١٠ کیلومتر ١٧٠ هزارتومان. 
شهریه ثابت  ماهیانه وَن  مسافت ۶ الی ١٠ کیلومتر ١٣۶ هزارتومان. 

شهریه ثابت ماهیانه تاکسی  مسافت ١١ الی ١۵ کیلومتر ٢٢۴ هزارتومان. 
شهریه ثابت ماهیانه وَن مسافت ١١ الی ١۵ کیلومتر ١٨٧ هزارتومان. 

شهریه ثابت ماهیانه تاکسی مسافت ١۶ الی ٢٠ کیلومتر ٢۶٠ هزارتومان. 
شهریه ثابت  ماهیانه وَن *مسافت ١۶ الی ٢٠ کیلومتر ٢٢۴ هزارتومان. 

شهریه ثابت ماهیانه تاکسی مسافت ٢١ الی ٢۵ کیلومتر ٣٠۶٠٠٠ هزارتومان. 
شهریه ثابت ماهیانه وَن مسافت ٢١ الی ٢۵ کیلومتر ٢٣٨ هزارتومان  مشخص گردید که از اول آبان اجرایی میگردد.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش