آخرین مطالب

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی به عنوان رییس جدید دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران منصوب شد

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی به عنوان رییس جدید دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر سید محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، دکتر جهانگیر یدالهی فارسی، دانشیار دانشکده کارآفرینی به عنوان رییس دانشکده منصوب شد.

دکتر یدالهی متولد روستای کفدهک شهرستان خرامه، تحصیلات خود را تا مقطع راهنمایی در خرامه و پس از آن دوره دبیرستان را در دبیرستان عشایری پشت سر گذاشت.

وی در سال ۶۷ مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز، در سال ۷۳ مدرک کارشناسی ارشد خود را در همین رشته در دانشگاه شیراز و مدرک دکترای خود را در سال ۸۱ در دانشگاه تهران کسب کرد.

دکتر یدالهی برادر شهید سیاوش یدالهی، نویسنده و مترجم ده‌ها کتاب و مقاله با موضوع کارافرینی است.

 

جهانگیر یدالهی فارسی

تحصیلات

 • دکتری, 1381, مدیریت, تهران
 • کارشناسی ارشد, 1373, مدیریت صنعتی, شیراز
 • کارشناسی, 1367, مدیریت صنعتی, شیراز

کتاب‌های تالیفی

 • جهانگیر یدالهی فارسی، امیر محمد گلابی و رزا مهرابی . "فرصتها و ایده های کارآفرینی." : انتشارات جهاد دانشگاهی، 1390.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، امیرمحمد کلابی و رزا محرابی. "فرصت ها و ایده های کارافرینی." تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1390.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "فرصت ها و ایده های کارافرینی." تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1390.
 • محمدرضا زالی، سیدمصطفی رضوی، جهانگیر یدالهی فارسی و اسدالله کردنائیچ. "شبکه اجتماعی کارافرینان و شاخص های دیده بان جهانی کارافرینی." تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی، 1391.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "دانشنامه نظریات کارافرینی." تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی، 1395.

کتاب‌های ترجمه شده

 • رضا محمدکاظمی، جهانگیر یدالهی فارسی و مصیب پهلوانی . "اقتصاد ورزش." تهران: دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1390.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، هادی زارع و محسن مرادی شاد. "تجاری سازی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی." : انتشارات جهاد دانشگاهی، 1391.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، زهرا ترکاشوند و نصرت اله رشیدی. "سیاست های عمومی برای توسعه کارآفرینی." : موسسه کار و تامین اجتماعی، 1392.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، بهروز جمالی و احسان قاسمی. "تجاری سازی در فناوری نانو." تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی، 1394.

فصلی از کتاب

 • Afsaneh Moradi, Seyed Reza Hejazi, and Jahangir Yadollahi Farsi. "Sustainability in Iran’s Road Transport Sector: Evaluating Strategies and Policies." : Springer International Publishing, 2015.
 • Jahangir Yadollahi Farsi. "iranian entrepreneurship." : springer, 2017.

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

 • جهانگیر یدالهی فارسی و کریم کیاکجوری. "فرهنگ کارآفرینی." تهران: None، 1392.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Zh Memari , M Khabiri , M Hamidi , Kazem Nezhad , and Jahangir Yadollahi Farsi. "Modeling the Marketing Mix of the Iranian sport industry." world journal of sport sciences 1, no. 1 (2008): 80-72.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Kambiz Talebi. "Application of Knowledge Management for research commercialization." World Academy of Science, Engineering and Technology 49, no. --- (2009): 455-451.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Kambiz Talebi. "application of knowledge management for research commercialization." World Academy of Science, Engineering and Technology 49, no. --- (2009): 451-455.
 • Seyed Reza Hejazi, Jahangir Yadollahi Farsi, Masomeh Shahverdi , and Javad Malakootikhah . "Identifying Nanotechnology - Based Entrepreneurial Opportunities in line with Water - Related Problems." Middle East Journal of Management 8, no. 2 (2011): 337-348.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and . "Contextual Dimension of University Incubator Organizations in Iran." European Journal of Scientific Rsearch 48, no. 3 (2011): 341-351.
 • Jahangir Yadollahi Farsi. "The rol of science technology park in SME s development." JER -, no. --- (2011): -.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Narges Imanipour, and Aidin Salamzadeh . "Entrepreneurial University Conceptualization: Case of Developing Countries." Global Business and Management Research: An International Journal 4, no. 2 (2012): 193-204.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Narges Imanipour, and Shirana Mahlouji. "Effects of Experience on Applying Entrepreneurial Decision Heuristics." Global Journal of Human Social Sciences 12, no. 3 (2012): 43.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Javad Siahkali, and Behruz Jamali. "Which product would be chosen? A fuzzy VIKOR method for evaluation and selection of products in terms of customers' point of view; Case study: Iranian cell phone market." Decision Science Letters 1, no. 1 (2012): 23-32.
 • Amir Kolabi, , and Jahangir Yadollahi Farsi. "Identifying and Verifying the Entrepreneurial Promotion Mix via Innovative Approach in Iranian entrepreneurial Enterprises." Research journal of international studies 0, no. 23 (2012): 53.
 • Reza Mohammadkazemi, Jahangir Yadollahi Farsi, and Fahimeh Javadi. "RECOGNIZING BUSINESS OPPORTUNITIES IN SPORTS TOURISM IN IRAN (TEHRAN PROVINCE)." International review 0, no. 3-4 (2012): 49.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Sedighe Taghizadeh. "SUCCESS FACTORS IN NEW BANKING SERVICES DEVELOPMENT IN IRAN." Global Journal of International Business Research 5, no. 5 (2012): 35-51.
 • Seyed Reza Hejazi, Jahangir Yadollahi Farsi, and Samineh Soltanzadeh. "Factors Affecting The Formation of Strategic Alliances in The Process of University Technology." a journal of economic and management 1, no. 6 (2012): 98.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Alireza Daghighi Asli, and Vali Nazmi. "Designing the Conceptual Model For The Assessment of Entrepreneurial Opportunities in Life Insurance Industry." academicia:An International Multidisciplinary Research Journal 2, no. 10 (2012): 1-23.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Noraddin Hakiminezhad . "The integration of QFD Technique, Value Engineering and Design for Manufacture and Assembly ( DFMA ) during the Product Design Stage." advances in environmental biology 6, no. 7 (2012): 2096-2104.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Zahra Kalatehaei. "Factors affecting selection of technology commercialisation strategies: the impact of agency theory." International Journal of Technology, Policy and Management 13, no. 2 (2013): 0.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Maryam Azizi, and Rasoul Hosseinni. "the role of process maturity in performance of university spin-offs: case study of university pf tehran." European Journal of Scientific Rsearch 101, no. 1 (2013): 7.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Maryam Azizi, and Shervin Espahbod. "the role of process maturity on innovation and performance of entrepreneurial opportunistic organization: A case study on nano firms." International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 1, no. 2 (2013): 51.
 • Reza Mohammadkazemi, Jahangir Yadollahi Farsi, Farzad Zivyar, and . "Designig a business model for educational institutes (chess school)." European Journal of Scientific Rsearch 103, no. 4 (2013): 0.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Yazdanbakhsh Zarea. "identification of technologic entrepreneurship obstacles case study of iranian SMEs." Science Series Data Report 5, no. 12 (2013): 0.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Behrouz Zarei Korkabad, and Mahdi Lashgari. "ROLES OF EFFECTIVE FACTORS IN EXPLOITATION OF ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITIES IN SOFTWARE DEVELOPMENT INDUSTRY." Asian Academic Research Journal of Social Sciences & Humanities 1, no. 16 (2013): 1-22.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Arash Rezazadeh, and Amer Dehghan Najmabadi. "SOCIAL CAPITAL AND ORGANIZATIONAL INNOVATION: THE MEDIATING EFFECT OF ENTREPRENEURIAL ORIENTATION." journal of community positive practices 2, no. 2-2013 (2013): 22.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Behrouz Zarei Korkabad, and Mahdi Lashgari. "ROLES OF EFFECTIVE FACTORS IN EXPLOITATION OF ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITIES IN SOFTWARE DEVELOPMENT INDUSTRY." A Peer Reviewed International Journal of Asian Academic Research Associates 1, no. 16 (2013): 27-51.
 • Ayatolah Momayez, Jahangir Yadollahi Farsi, and Mohammad Amin Babaei. "the recognition of entrepreneurial opportunities in tehran urban management section: the case of tehran municipality cultural and social deputy office." Arth Praband: A Journal Of Economics And Management 2, no. 11 (2013): 20.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Zarea Yazdanbakhsh. "Identification of Technologic Entrepreneurship Obstacles Case study Iranian SMEs." PENSEE 76, no. 1 (2014): 293.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Rezvan Saber. "entrepraneurial learning: a resaearch on social entrepreneurs learning method." amity business journal 3, no. 1 (2014): 30.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Behrouz Zarei Korkabad, and Mahdi Lashgari. "value chain analysis for opportunity exploitation in software industry." International review 2, no. 1 (2014): 45-59.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Amir Emami. "Opportunity Discovery under Risky Conditions." international review of management and business research 3, no. 1 (2014): 376.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Pouria Nouri, Abdolah Ahmadi Kafeshani, and Mohamadtaghi Toghrayi. "Identifying the Main Factors Influencing the Formation of Overconfidence Bias in Entrepreneurs: A Qualitative Content Analysis Approach." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 4 (2014): 456.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Pouria Nouri, and Mahla Zare. "identifying the main factors transforming entrepreneurial perseverance into escalation of commitment." Journal of Science and today's world 3, no. 5 (2014): 140.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Meisam Modaressi, Mahmoud Motevaseli, and Aidin Salamzadeh. "Institutional Factors Affecting Academic Entrepreneurship: The Case of University of Tehran..." Economic Analysis 47, no. 1-2 (2014): 139-159.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Amir Emami, and Mahsa Molaie. "subjective probability and consumer behavior." international review of management and business research 3, no. 2 (2014): 557.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Mohammad Taghi Toghraee. "Identification the main challenges of small and medium sized enterprises in exploiting of innovative opportunities (Case study: Iran SMEs)." Journal of Global Entrepreneurship Research 2, no. 4 (2014): 2-15.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Mohammad Ali Moradi, and [] []. "Structural Factors Affecting International Trade Growth in Iran." Business and Economics Journal 7, no. 3 (2016): 1-7.
 • Kamal Sakhdari, and Jahangir Yadollahi Farsi. "Business partners and corporate entrepreneurship in developing countries." International Journal of Management and Enterprise Development 15, no. 1 (2016): 61.
 • Saber Khosravi, Mahtab Barazandeh, and Jahangir Yadollahi Farsi. "Identification and classification of Entrepreneurial Opportunities in Mobile Payment Services in Iran." International Journal of Humanities and Cultural Studies 2, no. 4 (2016): 406.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Pouria Nouri, and Abdollah Ahmadi Kafeshani. "Identifying Decision Making Biases in Entrepreneurial Opportunity Exploitation Decisions." international business resarch 9, no. 5 (2016): 158-163.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Pouria Nouri, and Abdollah Ahmadi Kafeshani. "Identifying Decision Making Biases in Entrepreneurial Opportunity Exploitation Decisions." international business resarch 9, no. 5 (2016): 158-163.
 • Mahmoud Motevaseli, , and Jahangir Yadollahi Farsi. "Oil Rent and Financial Environment: A Cross-country Examination." International Journal of Economics and Financial Issues 7, no. 1 (2017): 298-302.
 • Mohammad Taghi Toghraee, Mehran Rezvani, Mohammad Hassan Mobaraki, and Jahangir Yadollahi Farsi. "A Systematic Review on Entrepreneurial Marketing: Three Decade Research on Entrepreneurial Marketing." international journal of applied business and economic research 15, no. 5 (2017): 00.
 • Kambiz Talebi, Jahangir Yadollahi Farsi, and Hamideh Miriasl. "identifying the impact of strategic alliances on the performance of SMEs(case study: the industry of Automotive parts manufactures in Iran)." international business resarch 10, no. 6 (2017): 227-235.
 • Javadi Shahin, Mahmoud Motevaseli, and Jahangir Yadollahi Farsi. "Petro Rents and Higher Education: A Cross-country Examination." International Journal of Economics and Financial Issues 7, no. 3 (2017): 516-522.
 • Kambiz Talebi, Jahangir Yadollahi Farsi, and Hamideh Miriasl. "Identifying the Impact of Strategic Alliances on the Performance of SMEs (Case Study: The Industry of Automotive Parts Manufacturers in Iran)." international business resarch 10, no. 6 (2017): 227.
 • Mehran Rezvani, Mahdi Lashgari, and Jahangir Yadollahi Farsi. "ORGANIZATIONAL ENTREPRENEURIAL ALERTNESS FRAMEWORK IN OPPORTUNITY DISCOVERY." Academy of Entrepreneurship Journal 24, no. 2 (2018): .
 • Jahangir Yadollahi Farsi, [] [], and Mohammad Reza Zali. "Opportunity domains: Invisible boundaries of entrepreneurial opportunities." Cogent business & management 2019, no. 6 (2020): .
 • Mohammad Baradaran Khalkhali, Jahangir Yadollahi Farsi, Seyed Reza Hejazi, and Morteza Akbari. "Competence at technology entrepreneurship: an interpretive view." Journal Of Economics And Administrative Sciences ahead-of-print, no. ahead-of-print (2021): .
 • سيده الهه عادل رستخيز، علی مبینی دهکردی و جهانگیر یدالهی فارسی. "معرفی مدلی برای ارزشیابی فرصت های کارآفرینی با رویکرد فازی." پژوهش مدیریت در ایران 23، 1 (1398): .

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Hasanali Faraji Sabokbar, Seyed Hasan Motiei Langeroudi, Jahangir Yadollahi Farsi, and Hassan Karimzadeh. "Ranking the Development of Tourism and its Backgrounds in Rural Areas, Using Gray Topsis (Case Study: Rrual Areas of Varzaghan Township)." journal of Rural Research 3, no. 1 (2011): 304.
 • Sung Sik Bahn , Simara Maria De Souza Silveira Greco , Jahangir Yadollahi Farsi, Olga Rastrigina , and Thomas Schøtt . "Entrepreneurs expected returns affected by their networks : a cross - national study using Global Entrepreneurship Monitor data." Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship 5, no. 2 (2011): 75-94.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Abolghasem Arabiyoun, and Mahmood Moradi . "The Impact of Opportunity Recognition Skills Training On Entrepreneurial Intention of Female Nursing Students." Journal of Knowledge Management Economics and Information Technology 11, no. 4 (2012): 1-17.
 • Mohammad Reza Meigounpoory, Aliye Hashemi, and Jahangir Yadollahi Farsi. "EFFECTIVE FACTORS IN NSD PROCESS OF IRANIAN ACTIVE SCIENCE-BASED BUSINESSES IN THE FIELD OF NUTRITION COUNSELING." far east journal of psychology and business 10, no. 1 (2013): 33.
 • Aidin Salamzadeh, Jahangir Yadollahi Farsi, and Yashar Salamzadeh. "entrepreneurial universities in iran: a system dynamics model." international journal of entrepreneurship and small business 20, no. 4 (2013): 420.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و علی نقی مصلح شیرازی . "معیارهای انتخاب تکنولوژی مناسب در واحدهای صنعتی." فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه 1، 8 (1375): -.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "اصلاحات تجاری عدم اطمینان و ارتقای صادرات مکزیک 1988 - 1982." فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه -، 12 (1376): 113-140.
 • مهدی پازوکی و جهانگیر یدالهی فارسی. "سیاستکذاری مناسب برای استفاده موثر از اطلاعات در توسعه." فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه 2، 3 (1376): -.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و علی نقی مصلح شیرازی . "بررسی عوامل موثر در تصمیم گیری مدیران صنایع فارس در انتخاب تکنولوژی." مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز -، 27 (1377): 23-42.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و منصور خلیلی عراقی. "طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع آموزش عالی." دانش مدیریت 1، 56 (1381): 35-60.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "طراحی مدل ریزی آرمانی برای تخصیص منابع در تربیت بدنی." حرکت 2، 13 (1381): 89-106.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص منابع در تربیت بدنی." حرکت 13، 13 (1381): 105-89.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "مدیریت و ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی." مدیریت فرهنگ سازمانی 3، 3 (1384): -.
 • محمد مدرس یزدی ، جهانگیر یدالهی فارسی، احمد جعفرنژاد و غلام رضا جمالی . "طراحی زنجیره تامین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول." دانش مدیریت 19، 75 (1385): 176-149.
 • محسن شفیعی ، محمود گودرزی، مهرزاد حمیدی و جهانگیر یدالهی فارسی. "طراحی و تبین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملیشنا شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته." حرکت 1، 32 (1386): 36-19.
 • محسن شفیعی ، محمود گودرزی، مهرزاد حمیدی و جهانگیر یدالهی فارسی. "طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا، شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته." حرکت -، 32 (1386): 36-19.
 • محسن شفیعی ، محمود گودرزی، مهرزاد حمیدی و جهانگیر یدالهی فارسی. "طراحی وتبیین معیارهای انتخاب مربیان تیمهای ملی شنا شیرجه وواترپلو." حرکت 32، 32 (1386): 19-36.
 • جهانگیر یدالهی فارسی،  سیدامیر جان‌ نثاری  و  محسن زمانی . "بررسی کارآفرینی درون سازمانی در سازمان های دولتی مطالعه موردی جهاد کشاورزی استان خوزستان." توسعه کارافرینی 1، 1 (1387): 171-206.
 • رضا میرعرب رضی و جهانگیر یدالهی فارسی. "بررسی ارایه برنامه درسی آموزش کارآفرینی در رشته علوم تربیتی." توسعه کارافرینی 1، 3 (1388): 80-61.
 • اسفندیار خسروی زاده، مهرزاد حمیدی، جهانگیر یدالهی فارسی و محمد خبیری. "شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید های کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ی ایران وتنگناها تنگناها و چالش های فراروی آن." نشریه مدیریت ورزشی اول، یک (1388): 19-35.
 • محمود احمد پورداریانی، مهدی سمیع زاده و جهانگیر یدالهی فارسی. "نقش عوامل خانوادگی در شکل گیری کسب و کارهای خانوادگی ( مطالعه موردی : صنایع نفت و نساجی شهر تهران )." فصلنامه خانواده پژوهی 5، 19 (1388): 331-345.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، امید عزیزی زیارت و حمزه خواستار . "بررسی رابطه بین ساختار و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی بانک های خصوصی سطح شهر تهران." توسعه کارافرینی 2، 5 (1388): -.
 • ابوالقاسم شریف زاده ، جهانگیر یدالهی فارسی و سیدمصطفی رضوی. "کارآفرینان فنی." دانشنامه کارافرینی 2، 2 (1388): 999-995.
 • ابوالقاسم شریف زاده ، سیدمصطفی رضوی و جهانگیر یدالهی فارسی. "تلفیق کارآفرینی در آموزش عالی." دانشنامه کارافرینی 1، 1 (1388): 417-422.
 • سعید محمدزاده ، جهانگیر یدالهی فارسی، ابوالقاسم شریف زاده و زهره عزیزی . "کارآفرینی قومی." دانشنامه کارافرینی 2، 2 (1388): -.
 • ابولقاسم شریف زاده ، جهانگیر یدالهی فارسی، همایون مرادنژادی و مهنوش شریفی . "کارآفرینی اجتماعی و توسعه پایدار روستایی." دانشنامه کارافرینی 2، 2 (1388): 1020-1008.
 • ابوالقاسم شریف زاده ، جهانگیر یدالهی فارسی و مهنوش شریفی . "پژوهش کارافرینی." دانشنامه کارافرینی 1، 1 (1388): 232-215.
 • ابوالقاسم شریف زاده ، جهانگیر یدالهی فارسی و سعید محمدزاده . "توسعه دانایی محور." دانشنامه کارافرینی 1، 1 (1388): 437-429.
 • ابوالقاسم شریف زاده ، جهانگیر یدالهی فارسی و سیدمصطفی رضوی. "توسعه فن آوری." دانشنامه کارافرینی 1، 1 (1388): 446-437.
 • ابوالقاسم شریف زاده ، جهانگیر یدالهی فارسی و سعید محمدزاده . "نظام ملی نوآوری." دانشنامه کارافرینی 2، 2 (1389): 1418-1404.
 • مرتضی محمدی ، علی اکبر اقا جانی و جهانگیر یدالهی فارسی. "تولید ثروت از طریق فرآیند کارآفرینی استراتژیک راهی به سوی موفقیت شرکتهای تعاونی." کارآفرین ناب 2، 10 (1389): 55-51.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی فناوری." چشم انداز مدیریت بازرگانی -، 35 (1389): -.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، علی کنعانیان، مهرزاد حمیدی و ناصر غلامی . "مطالعه ی موانع کارآفرینی در ورزش کشور." توسعه کارافرینی 10، 12 (1389): 105-124.
 • ژاله معماری ، محمد خبیری، مهرزاد حمیدی، انوشیروان کاظم نژاد و جهانگیر یدالهی فارسی. "مدلسازی وبررسی کارایی مدل چهار عاملی آمیخته بازاریابی صنعت خدمات ورزش." نشریه مدیریت ورزشی 1، 2 (1389): 133-148.
 • غلامعلی طبرسا ، جهانگیر یدالهی فارسی و محمد جواد نائیجی . "طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی استراتژیک." مجله مطالعات برنامه ریزی سکونت گاه های انسانی -، --- (1389): -.
 • امیرمحمد گلابی ، سیدحمید خدادادحسینی ، مهران رضوانی و جهانگیر یدالهی فارسی. "مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاه های صنایع غذایی کوچک و متوسط ایران." چشم انداز مدیریت بازرگانی 1389، 2 (1389): 27-42.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، ناصر غلامی، مهرزاد حمیدی و علی کنعانی. "مطالعه موانع کارآفرینی در ورزش کشور." توسعه کارافرینی 3، 12 (1390): 105-124.
 • مهران رضوانی، جهانگیر یدالهی فارسی و مهدی واحد وحدت کار. "طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی فناورانه: مطالعۀ موردی سیستمهای هوشمند حمل و نقل سازمان شهرداری تهران." فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین 3، 14 (1390): 64-87.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، محمدرضا زالی و سید مرتضی باقری فرد . "شناسایی عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی؛ مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی - کاربردی." سیاست علم و فناوری 4، 1 (1390): 17-33.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و سیدمصطفی رضوی. "نقش سرمایهی اجتماعی و سرمایهی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال." پژوهش های جغرافیای انسانی 44، 79 (1391): 103-115.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و زهرا کلاتهایی. "ساز و کارهای بهره برداری از فناوری در حوزه زیست فناوری." رشد فناوری هشتم، 31 (1391): 62-70.
 • زهرا ترکاشوند، جهانگیر یدالهی فارسی و نصرت اله رشیدی. "بررسی نقش افزایش درآمد کشاورزان کارآفرین پورت‌فولیو در کاهش مهاجرت روستایی." تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 43، 3 (1391): 353-362.
 • محمد شریفی، رضا زعفریان، جهانگیر یدالهی فارسی و مریم مجتهدی. "عوامل بازدارنده و پیش برنده رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط- مطالعه موردی صنعت رنگ و پوشش های خودرویی در ایران." فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین زمستان 1391 و بهار 92، 31-32 (1391): 165-192.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و زهرا کلاتهایی. "جایگاه تجاری سازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمده مدل های تجاری سازی در حوزه صنایع پیشرفته." رشد فناوری 9، 33 (1391): 26-36.
 • غلامعلی طبرسا، جهانگیر یدالهی فارسی و محمد جواد نائیجی. "الگوی‌کارآفرینی‌راهبردی با‌رویکرد‌مدیریت‌منابع‌انسانی:‌ نقش‌واسطهای‌تبادل‌دانش." چشم انداز مدیریت بازرگانی اول، 15 (1392): 165-180.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، علیرضا دقیقی اصلی و ولی اله نظمی. "طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر." پژوهشنامه بیمه(فصلنامه صنعت بیمه سابق) 112، 16 (1392): 179.
 • شاهین جوادی، محمود متوسلی و جهانگیر یدالهی فارسی. "ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آرﺑﯿﺘﺮاژ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ها(DEA(." اقتصاد مقداری 13، 2 (1395): 21-40.
 • محمد تقی طغرایی، مهران رضوانی، محمد حسن مبارکی و جهانگیر یدالهی فارسی. "شناسایی عوامل محیطی موثر بر کارآفرینی فرهنگی در صنایع دستی عشایری." فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 17، 3 (1395): 21-37.
 • محمد حسن مبارکی، مهران رضوانی، جهانگیر یدالهی فارسی و محمد تقی طغرایی. "طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق." تحقیقات بازاریابی نوین 6، 3 (1395): 37-52.
 • علی مبینی دهکردی، جهانگیر یدالهی فارسی، ابوالقاسم عربیون و مصطفی کشاورزترک. "چارچوب شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات با رویکرد آینده نگاری." فصلنامه آینده پژوهی دفاعی 5، 17 (1399): .

همایش‌های بین المللی

 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Seyed Mostafa Razavi. "The Future of Higher Education in age of Globalization." Resource Utilization Local Structures Vs Globalization, Tehran.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, Seyed Mostafa Razavi, and . "The future of higher education in the age of globalization." GIAN, Tehran.
 • Kambiz Talebi, and Jahangir Yadollahi Farsi. "The process of formation of manufacturing strategy in small and medium-sized entreprise." Entrepreneurship and economic growth international conference, Cluj-Napoca.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Kambiz Talebi. "Application of knowledge management for research commercialization." Proceedinges of world academy of science engineering and technology,.
 • Mahmood Ahmad Poordariyani, Jahangir Yadollahi Farsi, , and . "Barriers to entrepreneurship development in Iran." International conference on entrepreneurship, Tehran.
 • , , and Jahangir Yadollahi Farsi. "Developing entrepreneurial marketing mix: A case study of entrepreneurial food enterprises in Iran.." the international conference on entrepreneurship, Tehran.
 • Jahangir Yadollahi Farsi. "How to Change Universities to be Entrepreneurial." 11th AUAP-UT General Conference, Tehran.
 • Jahangir Yadollahi Farsi, and Mohammad Reza Zali. "enabling university in innovation commercialization as a path toward international entrepreneurial university." 18th McGill international entrepreneurship conference,.
 • امیرمحمد گلابی، سید حمید خداداد حسینی، جهانگیر یدالهی فارسی و مهران رضوانی. "شناسایی و تبیین آمیخته ترفیع کارآفرینانه با رویکردی نوگرایانه در بنگاه‌های کارآفرین." اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی (27 و 28 بهمن 89- شیراز)، شیراز.
 • محمود احمد پورداریانی، طیبه عبدلی آبادی، جهانگیر یدالهی فارسی و کمال سخدری. "توسعه قابلیت های پویا در کسب و کارهای نوپا." دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسبداری با رویکرد کارآفرینی، استکهلم.

همایش‌های داخلی

 • محمدهادی عمرانیان و جهانگیر یدالهی فارسی. "نقش ارتباط مناسب دولت دانشگاه و صنعت در حل مشکلات توسعه صنایع کوچک." سومین کنگره سراسری همکاریهای دولت دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، تهران.
 • محمد تقی زادگان و جهانگیر یدالهی فارسی. "نقش ارتباط مناسب دولت دانشگاه و صنعت در ترویج نوآوری در صنعت." سومین کنگره سراسری همکاریهای دولت دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "نقش انتخاب تکنولوژی در موفقیت کارآفرینان." جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی، اصفهان.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "نقش جدید دانشگاه ها توسعه قابلیت های کارآفرینی." همایش ملی آموزش عالی و اشتغال، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "سیاست گذاری برای توسعه کارآفرینی زنان." همایش کارآفرینی زنان، شیراز.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "نقش دانشگاه ها در توسعه کارآفرینی." همایش ملی کارآفرینی، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و سعید محمدی. "مباحث اصلی مدیریت دانش و تئوری یادگیری درتحقیقات کارافرینی بین المللی." همایش ملی مدیریت صنعتی، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و کمال سخدری. "کسب و کارهای کوچک ومتوسط بین المللی." همایش ملی مدیریت صنعتی، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "مدیریت ایده ها در کارآفرینی سازمانی." پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهاد و قیاس سنجی، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "مدل برنامه ریزی توسعه کارافرینی." همایش ملی کارآفرینی، تهران.
 • ابوالقاسم شریف زاده، همایون مرادنژادی، سعید غلامرضایی و جهانگیر یدالهی فارسی. "تدوین الگوی نقش آفرینی نهادمند دانشگاهها در فرایند مدیریت توسعه کارآفرینی." اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و کمال سخدری. "طراحی الگوی جامع فرایند کارآفرینی." اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و علی اشراقی. "لزوم آموزش مهارت های کارآفرینی." همایش ملی مدیریت کارآفرینی، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و کریم کیاکجوری. "ارایه مدلی از نقش تعاملی خصوصی سازی و بانک در راستای اصل 44." نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تهران.
 • طیبه نیک رفتار و جهانگیر یدالهی فارسی. "ارائه ساختار سازمانی پیشنهادی برای مراکز رشد انکوباتورهای دانشگاهی." پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.
 • ابوالقاسم شریف زاده، جهانگیر یدالهی فارسی و همایون مرادنژادی. "توسعه کسب وکارهای تعاونی کشاورزی بسان ساز و کارهای نهادی تلفیق کارآفرینی در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی." همایش ملی تعاون و کارآفرینی، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، اسفندیار خسروی زاده، مهرزاد حمیدی و محمد خبیری. "مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران." همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکیید بر سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "کارآفرینی و نوآوری در ورزش." همایش ملی مدیریت ورزشی با تکید بر سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، تهران.
 • ابوالقاسم شریف زاده، جهانگیر یدالهی فارسی، سیدمصطفی رضوی و سعید محمدزاده. "تلفیق هم افزای کیفیت کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشور." همایش تحولات دانشگاه های ایران و چشم اندازی به سوی کارآفرینی، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، حمیدرضا رضایی کلیدبری و علی داوری. "کارآفرینی ضرورتی اجتناب پذیر در توسعه اقتصادی ایران." همایش ملی کارآفرینی، کاشان.
 • جهانگیر یدالهی فارسی، حمیدرضا رضایی کلیدبری و علی داوری. "تبیین مدل های نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی وارایه یک الگوی مفهومی برای ایران." اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، کاشان.
 • امیر محمد گلابی، سیدحمید خداداد حسینی ، مهران رضوانی و جهانگیر یدالهی فارسی. "بررسی اهمیت نقش شخص کارآفرین در بازاریابی کسب و کارهای خانگی محور." اولین همایش ملی توسعه مشاغل خانگی، تهران.
 • امیر محمد گلابی، سیدحمید خداداد حسینی و جهانگیر یدالهی فارسی. "شناسایی و تبیین آمیخته ترفیع کارآفرینانه با رویکردی نوگرایانه در بنگاههای کارآفرین." اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی، شیراز.
 • رضا داودی و جهانگیر یدالهی فارسی. "اهمیت و جایگاه مدل کسب و کار در رشد و توسعه بنگاههای با فناوری پیشرفته." اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی، شیراز.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و زهرا کلاتهایی. "انتخاب استراتژی تجاری سازی نوآوری های تکنولوژیک: برمبنای نظریه هزینه مبادلات اقتصادی." کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی، شیراز.
 • محلا زارع و جهانگیر یدالهی فارسی. "مروری تحلیلی بر منابع و فرایند شکل گیری آن از دیدگاه اقتصاد دانان." نخستین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی، تهران.
 • جهانگیر یدالهی فارسی و محمد تقی طغرایی. "شناسایی و بهره برداری از فرصت های فناورانه در کسب و کارهای کارآفرینانه." اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی،.
 • سيده الهه عادل رستخيز، علی مبینی دهکردی، جهانگیر یدالهی فارسی و عادل آذر. "شناسایی بنیان های نظری ارزشیابی فرصت در تحقیقات کارآفرینی: یک مرور نظام مند." چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار،.
 • جهانگیر یدالهی فارسی. "اهمیت و جایگاه مدل کسب و کار در رشد و توسعه بنگاه‌های با فناوری پیشرفته." ،.

راهنمایی پایان نامه

 • شناسایی تغییرات در فرصت های اشتغال در اثر طرح­های سدسازی کشور - مورد: سدکارون 4، داود زارع، دانشگاه تهران، 1390/03/22
 • تحلیل روند موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان مرکزی، ریحانه گودرزی، دانشگاه تهران، 1390/03/22
 • مدل کسب و کار مناسب برای تجاری سازی دستاوردهای فناوری نانو، رضا داودی، دانشگاه تهران، 1390/03/23
 • طراحی فرآیند مناسب تجاری سازی محصولات جدید لبنی، مهناز خدایی جوپاری، دانشگاه تهران، 1390/03/23
 • شناسایی عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی - مورد: دانشگاه جامع علمی-کاربردی، سیدمرتضی باقری فرد، دانشگاه تهران، 1390/03/25
 • شناسایی عوامل موثر بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت تولید قطعات خودرو در استان تهران، شهریار طهماسبی، دانشگاه تهران، 1390/03/31
 • شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در مراقبت های پزشکی از راه دور بیماران دیابتی در ایران، سالار ارزیده، دانشگاه تهران، 1390/06/06
 • شناسایی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی تجاری سازی تحقیقات در حوزه بیوتکنولوژِی در ایران، زهرا کلاتهایی، دانشگاه تهران، 1390/06/23
 • شناسایی عوامل موثر بر انتقال فناوری تحقیقات دانشگاهی در زمینه زیست فناوری، زهرا امینی، دانشگاه تهران، 1390/06/29
 • طراحی یک مدل مفهومی پویا برای دانشگاه کارآفرین، ایدین سلام زاده، دانشگاه تهران، 1390/11/26
 • شناسایی و اولویت بندی مولفه های شناختی تاثیرگذار در تشخیص فرصت کارآفرینان برتر ایرانی، بهاره صبور، دانشگاه تهران، 1390/11/29
 • نقش زمینه صنعت در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در صنعت گردشگری کلان شهر مشهد، مهدی جعفرنژاد، دانشگاه تهران، 1390/11/29
 • شناسایی فرایند شکل گیری باورهای فرصت در کارآفرینان، عبداله احمدی کافشانی، دانشگاه تهران، 1390/11/30
 • شناسایی عوامل فردی موثر بر تشخیص فرصت­های کارآفرینی در حوزه سلامت عمومی، جواد سخدری، دانشگاه تهران، 1390/11/30
 • طراحی الگوی ارزیابی کارآفرینی در بیمه های زندگی، ولی اله نظمی شرامین، دانشگاه تهران، 1391/05/04
 • طراحی مدل ارزیابی فرصت های کسب و کار در رشته فعالیت غذاهای فوری در تهران، سعید مصباح، دانشگاه تهران، 1391/07/11
 • تاثیر بلوغ فرایندی بر عملکرد شرکت­های انشعابی دانشگاهی، موردی مطالعه: دانشگاه تهران، مریم عزیزی، دانشگاه تهران، 1392/05/16
 • شناسایی منابع و روش­های یادگیری کارآفرینان در فرایند تشخیص فرصت­های کارآفرینی اجتماعی، رضوان صابر، دانشگاه تهران، 1392/05/29
 • تدوین مدل شایستگیهای کارآفرینانه در شناسایی فرصت ها ، مطالعه موردی شرکت پگاه تهران، مینا طاهری، دانشگاه تهران، 1392/07/17
 • طراحی چارچوب ارزیابی فرصتهای کارآفرینانه در کسب و کارهای فعال صنعت غذایی (گیاهی) ارگانیک، مژده اسدالهی شاد، دانشگاه تهران، 1392/11/14
 • نقش بازاریابی تجربی در بهره برداری از فرصت­های کارآفرینی در صنعت اسباب بازی ایران، مرتضی شجاعی اصل، دانشگاه تهران، 1393/07/26
 • مدل مفهومی کارآفرینی دانشگاهی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان، علی میرزائی، دانشگاه تهران، 1395/07/12

مشاوره پایان نامه

 • طراحی الگوی سنجش قابلیت های کار آفرینی دانشگاهی مورد دانشگاه تهران، سیدرسول حسینی، دانشگاه تهران، 1390/07/30
 • نقش توانمند سازی روستاییان در توسعه کارآفرینی.نمونه موردی :بخش های زند وسامن شهرستان ملایر، زهرا ترکاشوند، دانشگاه تهران، 1391/04/10
 • مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای خلاق هنری، محمدتقی طغرایی، دانشگاه تهران، 1396/03/20

فعالیت‌های اجرایی

 • عضو کارگروه جذب هیات علمی دانشکده کارآفرینی، 1387/10/01، ایران، تهران
 • دبیر علمی شورای دانشنامه مشاغل خانگی، 1389/09/03، 1395/03/01، ایران، تهران
 • معاون اموزش و تحصیلات تکمیلی، 1390/06/26، ایران، تهران
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه تهران، 1392/03/18، ایران، تهران
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کارآفرینی، 1393/06/26، 1396/06/26، ایران، تهران
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه، 1394/07/19، 1398/07/19، ایران، تهران
 • مدیر گروه کارافرینی پردیس کیش، 1396/04/01، ایران، کیش

 

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش