آخرین مطالب

لینک گروه های واتساپی خرامه

لینک گروه های واتساپی خرامه

لینک گروه های واتساپی خرامه 

مخاطبان محترم خرامه نما می توانند با عضویت در کانال تلگرام و گروه های واتساپی این رسانه، از اخبار شهرستان مطلع شوند:

 

t.me/kheramehnamaa

1 https://chat.whatsapp.com/IalPeLFCRcnCJpGCYw9MUD

2 https://chat.whatsapp.com/L4J1XsEWsL5IcFkFtIf2v7

3 https://chat.whatsapp.com/BhH86UgchOf30xkwOjXdSJ

4 https://chat.whatsapp.com/Bk1jibcynaj8Gv3EV0WaY8

5 https://chat.whatsapp.com/CTYyELzAUBNF6mjA0NFYsN

6 https://chat.whatsapp.com/KkTrUb3ppe81SI18qTG9t6

7 https://chat.whatsapp.com/KLudcYj6E219azHHjj5VcW

8 https://chat.whatsapp.com/KyzjX2sBkza69R4wA0OUjv

9 https://chat.whatsapp.com/E8sTFb0GwTQC4OXYvVcLvM

10 https://chat.whatsapp.com/Dwfqf0D5Di0F0Laf2PlBAN

11 https://chat.whatsapp.com/JAAPylxeyc118rdVseOeGD

12 https://chat.whatsapp.com/IaFN9ezEjZj2ejfrfKW94x

13 https://chat.whatsapp.com/Kalic51qq6HBfUSNtiFuDo

14 https://chat.whatsapp.com/ChhbgK3vpW9Hsr8ut3xYy1

15 https://chat.whatsapp.com/HsIpBdpmA638V9Fds2dWOP

16 https://chat.whatsapp.com/LeJzzzKkb666eXBIOPfQPp

17 https://chat.whatsapp.com/DMkhvYYAzln3oK6CRXrd3C

18 https://chat.whatsapp.com/HuODDrBGDwtFHzL9dmP1dg

19 https://chat.whatsapp.com/GZSK6ANuRL78cTT0Fr0ZMV

20 https://chat.whatsapp.com/JvyOiQI38W5JuFsiZncp8h

21 https://chat.whatsapp.com/Cu1bKtp3Z3UHIdXsSQMkoB

22 https://chat.whatsapp.com/LlV4OcccOPt2BzKj1ROXFG

23 https://chat.whatsapp.com/Is2lhvborpHISWO7aUFijI

24 https://chat.whatsapp.com/Dsk7yxVKdz11CKd1IKVgPx

25 https://chat.whatsapp.com/EOxnF6nVjjsLIRt9f96LiR

26 https://chat.whatsapp.com/IGimHLcwI4t4pZL8gStD8t

 

 

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش