آخرین مطالب

اعضای هیأت رییسه شورای اسلامی شهرستان خرامە انتخاب شدند

اعضای هیأت رییسه شورای اسلامی شهرستان خرامە انتخاب شدند

پس از بحث و تبادل نظر و  بررسی موارد پیشنهادی، اعضای هیات رییسه و نماینده شورا در شورای اسلامی استان با رای گیری اعضاء هیات رییسه به شرح زیر انتخاب شدند:

1جناب آقای ابوذر زارع بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان با 7 رأی مأخوذه
 
2جناب آقای امین کشاورز بعنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان با 7 رأی مأخوذه

3 جناب آقای علی اکبر زارع بعنوان سخنگوی و منشی شورای اسلامی شهرستان با 7 رأی مأخوذه

4سرکار خانم الهام ایزدی نماینده شورای اسلامی شهرستان در استان با 7 رأی مأخوذه

5 سرکار خانم وجیهه محمدی نماینده‌ شورای اسلامی شهرستان در هیأت تطبیق بخش مرکزی با 7 رأی مأخوذه

6جناب آقای هوشنگ زارع نماینده شورای اسلامی شهرستان در هیأت تطبیق بخش کربال با 7 رأی مأخوذه

7 جناب آقای کامبیز عباسی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان در شورای حل اختلاف شهرستان با 7 رأی مأخوذه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش