آخرین مطالب

مراسم تشییع جنازه نمادین حضرت زهرا(س) در خرامه

مراسم تشییع جنازه نمادین حضرت زهرا(س) در خرامه

 

با حضور جمعی از عزاداران فاطمی شهرستان خرامه مراسم تشییع جنازه نمادین حضرت زهرا(س) از درب مسجد جامع تا حرم امامزاده اسحاق(ع) برگزار شد.

https://rozup.ir/view/3576484/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B1%DB%B1.jpghttps://rozup.ir/view/3576485/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B1%DB%B6.jpghttps://rozup.ir/view/3576486/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B2%DB%B1.jpghttps://rozup.ir/view/3576487/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B2%DB%B2.jpghttps://rozup.ir/view/3576488/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B2%DB%B6%20(2).jpghttps://rozup.ir/view/3576489/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B2%DB%B6.jpghttps://rozup.ir/view/3576490/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B2%DB%B7.jpghttps://rozup.ir/view/3576491/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B2%DB%B9.jpghttps://rozup.ir/view/3576492/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B3%DB%B3.jpghttps://rozup.ir/view/3576493/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B3%DB%B5.jpghttps://rozup.ir/view/3576494/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B3%DB%B7.jpghttps://rozup.ir/view/3576495/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B4%DB%B5.jpghttps://rozup.ir/view/3576496/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B4%DB%B7%20(2).jpghttps://rozup.ir/view/3576497/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B4%DB%B7.jpghttps://rozup.ir/view/3576498/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B5%DB%B0.jpghttps://rozup.ir/view/3576499/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B5%DB%B3%20(2).jpghttps://rozup.ir/view/3576500/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B5%DB%B3.jpghttps://rozup.ir/view/3576501/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B5%DB%B6.jpghttps://rozup.ir/view/3576502/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B5%DB%B7.jpg

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش