آخرین مطالب

پیکر شهید حاج سلیمان زارع در جوار حرم امامزاده عقیل(ع) آرام گرفت

پیکر شهید حاج سلیمان زارع در جوار حرم امامزاده عقیل(ع) آرام گرفت

مراسم تشییع پیکر شهید حاج سلیمان زارع که در خردادماه سال 67 در عملیات بیت المقدس در منطقه شلمچه مفقود شده بود پس از 34 سال از طریق آزمایش DNA شناسایی و به وطن بازگشت.

این مراسم با حضور مثال زدنی مردم شهرستان خرامه از ابتدای جاده کربال آغاز و در محوطه حرم امامزاده عقیل(ع) محله سجل آباد خرامه به پایان رسید.

در مسیر و محل برگزاری این مراسم، تعداد زیادی از عاشقان اهل بیت(ع) از جمله مرکز نیکوکاری امام علی(ع) معزآباد جابری، مرکز نیکوکاری امام حسن مجتبی(ع) سجل آباد و کانون فرهنگی شهید سلیمانی کربال با برپایی موکب از مهمانان مراسم پذیرایی کردند.

 

تصاویر این مراسم را در لینک زیر ببینید:

https://rozup.ir/view/3576447/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B0-%DB%B0%DB%B1.jpghttps://rozup.ir/view/3576448/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B0-%DB%B1%DB%B1.jpghttps://rozup.ir/view/3576449/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B0-%DB%B2%DB%B2.jpghttps://rozup.ir/view/3576450/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B0-%DB%B3%DB%B4.jpghttps://rozup.ir/view/3576451/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B0-%DB%B4%DB%B2.jpghttps://rozup.ir/view/3576452/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B0-%DB%B5%DB%B4.jpghttps://rozup.ir/view/3576453/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B1-%DB%B0%DB%B2%20(2).jpghttps://rozup.ir/view/3576454/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B1-%DB%B0%DB%B5%20(2).jpghttps://rozup.ir/view/3576455/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B1-%DB%B0%DB%B5.jpghttps://rozup.ir/view/3576456/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B1-%DB%B0%DB%B8.jpghttps://rozup.ir/view/3576457/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B1-%DB%B1%DB%B1.jpghttps://rozup.ir/view/3576458/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B1-%DB%B1%DB%B8.jpghttps://rozup.ir/view/3576459/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B1-%DB%B2%DB%B0.jpghttps://rozup.ir/view/3576460/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B1-%DB%B2%DB%B2.jpghttps://rozup.ir/view/3576461/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B1-%DB%B4%DB%B2.jpghttps://rozup.ir/view/3576462/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B1-%DB%B4%DB%B7.jpghttps://rozup.ir/view/3576463/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B1-%DB%B5%DB%B5%20(2).jpghttps://rozup.ir/view/3576464/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B0%DB%B5.jpghttps://rozup.ir/view/3576465/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B0%DB%B6.jpghttps://rozup.ir/view/3576467/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B0%DB%B8.jpghttps://rozup.ir/view/3576468/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B0%DB%B9.jpghttps://rozup.ir/view/3576469/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B2%DB%B2%20(2).jpghttps://rozup.ir/view/3576470/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B2%DB%B4.jpghttps://rozup.ir/view/3576471/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B2%DB%B5.jpghttps://rozup.ir/view/3576472/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B2%DB%B7.jpghttps://rozup.ir/view/3576473/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B2%DB%B8.jpghttps://rozup.ir/view/3576474/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B3%DB%B7.jpghttps://rozup.ir/view/3576475/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B3%DB%B8.jpghttps://rozup.ir/view/3576476/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B2-%DB%B4%DB%B9.jpghttps://rozup.ir/view/3576477/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B4%DB%B3-%DB%B0%DB%B4.jpghttps://rozup.ir/view/3576478/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B0-%DB%B5%DB%B1.jpghttps://rozup.ir/view/3576479/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B8_%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B0-%DB%B5%DB%B6.jpg

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش