آخرین مطالب

لیست حقوق پرداختی ژاندارمری خرامه

لیست حقوق پرداختی ژاندارمری خرامه

در سال ۱۳۳۶ توسط رییس ژاندارمری خرامه مرحوم علی آقا بیگ شیبانی ممهور با مهر ژاندارهای خرامه
عکس ارسالی توسط کوروش شیبانی فرزند علی آقا بیگ

حقوق بر اساس ماه های فلکی نوشته شده دلو،حوت،حمل و…

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش